Normativa

- Els nens/es ha de dur la camisa de la unitat i el fulard de l'Agrupament en totes les activitats (dissabtes, excursions, campaments i altres activitats de l'Agrupament).

- Cal avisar amb temps als caps de la unitat el dia que el nen/a no pugui venir a una activitat (dissabtes, excursions i campaments). Si un nen/a no avisa amb prou antelació s'entendrà que participa de l'activitat.

- La puntualitat del nen/a és fonamental per a la realització de les activitats programades.

- L'assistència de les famílies a totes les reunions que realitza l'Agrupament és obligatòria.

- Cal que a principi de curs s'ompli la fitxa mèdica correctament i es signi l'autorizació del nen/a.

- Cal portar a totes les excursions i campaments la targeta mèdica original de la Seguretat Social (no és vàlida una fotocòpia d'aquesta).