Manifest del Cau

A continuació, escrivim el manifest del Cau en relació als seus locals llegit durant el festival ButiFarraSound el dissabte 9 de maig.

Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona de la Salut, 9 de maig de 2015

 

Sant Feliu de Llobregat

 

El Cau és un agrupament escolta on s’hi fan activitats de lleure per a infants i joves des de fa just 50 anys. Tenim l’objectiu d’educar en els valors de l’escoltisme i de formar persones amb sentit crític i implicades amb la societat.

Els locals del nostre Agrupament es troben en un terreny que és propietat de la Parròquia de Sant Llorenç. Aquest va ser cedit fa 50 anys als escoltes per a que desenvolupessin la seva tasca educativa. Actualment, la parròquia –ara Catedral- vol fer-nos fora d’aquests locals. Davant d’aquesta voluntat explícita, i de tots els fets que han succeït en els darrers temps, volem posar en manifest que:

  • L’Agrupament porta 50 anys als mateixos locals. Els membres que en formem part ens sentim nostre l’espai que ocupa el Cau, ja que s’hi han viscut moltes experiències que ocupen un lloc als nostres records. Per aquests locals, hi han passat gairebé 300 caps (monitors), a més de tants nens i nenes, pares i mares o amics. El pas i l’esforç de tanta gent ha configurat el present del Cau i ha propiciat que els escoltes arrelin amb força a la ciutat.
  • Segons el Pla Director, el que es vol construir on ara hi ha el Cau és: un pàrquing  (per a ús privat), un jardí, un espai de magatzem i arxiu, i un altre espai per a habitatge i despatx. No creiem que cobrir aquestes necessitats sigui més important que mantenir els escoltes a l’espai. Ens mostrem disconformes amb el que entenem que són les prioritats de l’església que ha pres aquesta decisió, de manera unilateral.
  • Cada dissabte, més d’un centenar de nens i nenes gaudeixen d’un mètode pedagògic vivencial que organitzen els caps de manera totalment voluntària. Considerem que l’església hauria d’estar al costat de qui està fent tal tasca per a la societat i per a Sant Feliu, ja que vol transmetre una sèrie de valors molt pròxims als de l’escoltisme. No obstant, tenim la sensació que l’actitud de l’església en aquest afer no s’adequa amb el que predica.

Per tots els motius exposats, reiterem la nostra disconformitat amb les actuacions de l’església i anunciem que ens hi oposarem amb fermesa mentre segueixin mantenint la seva posició immobilista respecte a l’aplicació del Pla Director, que creiem que pot ser compatible amb l’actual ubicació del Cau.

 

 

Firmat,

Els caps.

 

Please login to comment
  • Sense comentaris