Equip

Equip d'Agrupament:

Dinamitza el funcionament intern de l’Agrupament i el representa exteriorment. Format pels caps d’agrupament, secretaris i tresorers.

Caps d'agrupament: Paula Capdevila i Albert Martínez.

Secretaria: Paula Capdevila i Georgina Ibáñez.

Tresoreria: Miquel Bosch i Carles García.

  

Responsables Pedagògics:

Vetllen per la qualitat pedagògica de les activitats realitzaes a l'agrupament, proporcionant eines tant a consell com a les unitats.

Membres: Anna Casanovas, Roger Clemente i Joan Ortega.

 

Equip de Manteniment i Neteja:

S’encarrega dels arranjaments del local i dinamitza la neteja.

Membres de l'equip: Arnau Hernández, Arnau Medina i Pau Sallent.

 

Equip de Material d'Acampada:

Té cura de tot el material d'acampada i d'intendència de l'Agrupament, així com de proporcionar-lo.

Membres de l'equip: Quim Abril, Miquel Bosch, Marc Santiago, Ivan Sopena i Guim Viladomat.

 

Equip de Material fungible:

S'encarrega de proporcionar tot el material fungible per a la realització d'activitats.

Membres de l'equip: Marina Saladrigas, Judith Wegbrans.

 

Equip de Fotografia i Web:

Vetlla per la bona consevació de l'arxiu fotogràfic i pel manteniment de la web i les xarxes socials de l'agrupament.

Membre de l'equip: Helena Casanovas, Arnau Hernández i Eva López.

 

Equip de Famílies:

S'encarrega de vetllar per una bona comunicació entre l'equip de pares i mares i el consell de caps.

Membres de l'equip: Nara Homar, Laia Picón i Txell Torrijos.

 

Equip de Butifarasound:

Planifica i organitza la realització del festival de música Buti+Farra+Sound.

Membres de l'equip: Paula Capdevila, Asier Garcia, Arnau Medina, Josep Sanchez, Pau Vilaseca i Carles Zato. 

 

Equip de Locals:

Vetlla pel futur dels locals del Cau de Sant Feliu.

Membres de l'equip: Ariadna Amores, Neus Aranda, Biel Beltran i Adriana García. 

 

Equip de Mitosi:

Fa el seguiment i dóna corda al projecte de salt d’escala del Cau.

Membres de l’equip: Marc Barroso, Clara Celeiro, Anna Iglesias, Albert Martínez, Rita Trias i Paula Wegbrans.

 

Equip de Comunicació:

S’encarrega de les xarxes socials i les relacions externes.

Membres de l'equip: Guillem Arbos, Go Sans, Marina Saladrigas i Rita Trias.

 

Equip de PEA:

Dinamitza la realització del Projecte Educatiu de l'Agrupament i en redacta les decisions preses pel consell.

Membres de l'equip: Biel Beltran, Nils Beltran, Paula Capdevila i Marina Saladrigas.

 

Càrrec d'Albergueria:

És el responsable de donar la benvinguda als CAUs que visiten el nostre Agrupament.

Membres del càrrec: Joan Ortega i Guim Viladomat.

Tel. de contacte: 689880144 (Joan) 

 

Càrrec de Natura:

Vetlla pel bon manteniment dels jardins del Cau i el coneixemnt de la natura.

Membre del càrrec: Guim Viladomat.